fbpx

Lietošanas noteikumi

Lai ievietotu mākslas darbu – piem., eļļas gleznu, jums ir jābūt māksliniekam, mākslas akadēmijas studentam vai jāglezno kādā no mākslinieku studijām. Mēs darbu apskatīsim un tikai tad tas tiks izlikts mājas lapā www.gleznugalerija.lv Atbalstīsim eļļas, akrila, akvareļa un jauktas tehnikas mākslas darbu tirdzniecību. Atbalstīsim fotomāksliniekus. Darbam ir jābūt individuālam, kvalitatīvam un pabeigtam, atbilstoši noformētam. Netiks izlikti vairāku studentu darbi, kuros zīmēts stundās uzdots viens uzdevums. Pirms darba ievietošanas mēs jums nosūtīsim līgumu, kurš būs jāparaksta un jāatsūta atpakaļ. Jūs varat izvietot tikai tos makslas darbus, kurus vēl neesat pārdevis un kuri fiziski atrodas pie jums. Jūs piekrītat, ka jūsu iesūtītie darbi ir tikai un vienīgi jūsu darbi un, ka ievērosiet Autortiesību likumu, kas ir spēkā mūsu valstī: http://likumi.lv/doc.php?id=5138 Tas nozīmē, ka nedrīkstat ievietot citu autoru darbu kopijas!

Mēs ievērosim jūsu datu aizsardzību, kas ir noteikta Fizisko personu datu aizsardzības likumā:

http://likumi.lv/doc.php?id=4042

Novēlot veiksmīgu sadarbību!

www.gleznugalerija.lv

Grozs ir tukšs